Linda Snecker pausar föräldraledigheten under sommaren när riksdagen är stängd.

I april födde riksdagsledamoten Linda Snecker (V) barn. Hon var föräldraledig fram till midsommar, när riksdagen stängde. Då började hon jobba igen för att återigen bli föräldraledig i höst när riksdagen öppnar igen.
Hon kan därmed lyfta fullt arvode, 61.000 kronor i månaden, under sommaren och spara föräldraledigheten till ett senare tillfälle.

 I sommar ska jag skriva motioner säger Linda Snecker.

Hennes ersättare heter Torbjörn Björlund och har tidigare varit ordinarie riksdagsledamot i åtta år och Linda Snecker tror inte att han klarar av att ersätta henne under sommaren.

För drygt tio år sedan uppmärksammades att många föräldralediga riksdagsledamöter, av alla politiska kulörer, återgick i tjänst just under sommaruppehållet.

Det blev offentlig debatt och den dåvarande talmannen, Björn von Sydow (S), var bekymrad och tyckte inte det var rimligt att man skulle vara i tjänst under sommaren om man inte jobbade under resten av året.

Ett stickprov har visat att det inte längre är så vanligt att ledamöterna avbryter sin föräldraledighet och får full ersättning under sommaren när riksdagen är stängd. Men det har alltså inte upphört helt.

Vänsterpartiets  Linda Sneckers hushåller inte med statskassan utan roffar åt sig så mycket av statens pengar som möjligt.

Linda Snecker

Delmon Haffo får sparken efter att ha kallat Annika Strandhäll för hora

M-tjänstemannen Delmon Haffo fick sparken efter att i en direktsänd webb-tv sändning kallat ministern Annika Strandhäll för hora.

– Det här är helt oacceptabelt. Tjänstemannen har fått lämna sin tjänst med omedelbar verkan, säger moderaternas partisekreterare Tomas Tobé.

Haffo har även meddelat att han lämnar alla sina politiska förtroendeuppdrag.

Carl Troilius, numera Carl Esbjörnsson sövde ner och våldtog patient

Carl Troilius blev känd för allmänheten genom sin medverkan i tv-serien ”Plastikkliniken” som följde honom i hans arbete. Carl Troilius dömdes 2007 mot sitt nekande till fyra års fängelse för grov våldtäkt efter att ha sövt ned och förgripit sig på en av sina kvinnliga patienter. Efter domen bytte han efternamn till släktnamnet Esbjörnsson. Carl släpptes ur fängelset 2010 och flyttade utomlands. Han har bl.a. verkat i dubai och arbetat i Frankrike under doktorstitel, trots avsaknaden av doktorsgrad eller läkarlegitimation.

Esbjörnson har arbetat som assistent åt den franska plastikkirurgen Catherine Bergeret-Galley. Men för patienter presenteras han som läkare och Carl Esbjörnson skyltar även med en doktorstitel på företaget Aesthetic Surgery Tutorings hemsida. ”Dr Esbjörnson” erbjuder utbildningar i plastikkirurgi och benämns som en av firmans ”international active senior plastic surgeons”.

Carl Esbjörnsson, f.d. Troilius har flera gånger försökt få tillbaka sin läkarlegitimation i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Socialstyrelsen har däremot ansett att det inte gått tillräckligt lång tid sedan hans brott och att förtroendet för honom som läkare är fortsatt lågt. Domstolarna har hittills gått på Socialstyrelsens linje, så sent som hösten 2013 nekades han prövningstillstånd av kammarrätten.

22 juni 2015, skickade Carl Esbjörnsson, f.d. Troilius via en advokatfirma in en ny ansökan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Där argumenterar han för att han varit verksam under 27 år ”utan anmärkningar” och att han är mycket ångerfull för den skada han åsamkat sin tidigare patient.

Han säger vidare att han mådde dåligt och befann sig i en mycket svår situation som påverkade hans omdöme när brottet begicks. Efter att ha genomgått behandling och avtjänat sitt straff är han nu en ny människa, står det i ansökan.

Det kommer ta flera månader innan HSAN fattar beslut i ärendet. Först ska inspektionen för vård och omsorg yttra sig, eftersom de har tagit över tillsynsansvaret efter Socialstyrelsen. Om de inte bifaller hans ansökan kommer han få möjlighet att yttra sig igen.

Det finns ingen fast tidsgräns för när en brottsdömd läkare som förlorat sin legitimation anses ha återvunnit förtroendet som läkare. Det prövas från fall till fall.