Advokaten Neo Barstedt har bluffat till sig stora summor pengar från skattebetalarna – utesluts ur advokatsamfundet

Advokaten Neo Barstedt bluffat till sig mer pengar än vad han i själva verket haft rätt till från skattebetalarna. Det visar en granskning av försvarsadvokatens kostnadsräkningar gjord av aftonbladet.

Neo Barstedt placerade sig på plats tre i inkomsttoppen bland svenska advokater under 2021 med en inkomst på nästan tio miljoner kronor under 2021. Men mycket av dessa pengar har han alltså bluffat till sig på skattebetalarnas bekostnad.

den 26 februari 2022 meddelade Advokatsamfundet att Neo Barstedt skulle uteslutas. Beslutet kom efter att samfundets disciplinnämnd nio dagar tidigare hört Barstedt personligen över anmälningarna mot honom. Advokatsamfundet har offentliggjort en 46 sidor lång beslutsmotivering.

Neo Barstedt har i nio olika ärenden brutit mot god advokatsed, och i de flesta fallen bedöms det som grova överträdelser. Det rör sig bland annat om brister med kostnadsräkningar, att han både tagit på sig för många uppdrag och uppdrag han inte klarade, att han felaktigt satt andra i sitt ställe (substitution), ej inställt sig till en förhandling som fick ställas in och även brustit i sitt principalansvar då anställda på hans byrå fått ta sig an uppdrag de inte behärskade.

Barstedt hamnade i början på året i medial uppmärksamhet dels för att han med 9,7 miljoner kr hamnade på plats nr 3 över de advokater som fakturerat mest som offentliga försvarare under 2021, dels för att Örebro tingsrätt i februrari fattade det ovanliga beslutet att förklara honom som obehörig att verka vid domstolen. Men av det nu offentliggjorda beslutet framgår att det redan innan fanns många anmälningar mot honom från missnöjda klienter, poliser och advokater, men också andra öppna ärenden som disciplinnämnden tagit upp på eget initiativ.

Disciplinnämnden lyfter fram att Neo Barstedt har varit advokat i mindre än fyra år och att han redan tidigare fått allvarliga påföljder i disciplinnämnden – bland annat två varningar med straffavgift – för brott mot god advokatsed, liknade de som nu är aktuella.

Neo Barstedt, har t.ex. vid flera tillfällen registrerat och fakturerat för närvaro vid polisförhör, utan att ens ha befunnit sig i staden i fråga. Han har fakturerat för tidsspillan på en timma (1300kr) för att ta sig mellan sitt kontor och sina klienter på Kronobergshäktet trots att promenaden däremellan bara är knappt 300 meter. När han har träffat flera klienter vid samma tillfälle har han dessutom registrerat tidsspillan flera gånger om. Av de 9,8 miljoner han drog in förra året avsåg totalt 2,5 miljoner tidsspillan som faktureras skattebetalarna.

Neo Barstedt har bl.a. företrätt den gäng­kriminelle man som dömdes för grovt vapen­brott, efter att ha hanterat vapnet som användes för att skjuta ihjäl 12-åriga Adriana.

Neo Barstedt har även varnats av Advokatsamfundet efter att på falska grunder sjukanmält sig i en rättegång.  Vid det aktuella tillfället var han kallad till förhandling i två olika rättegångar samma dag.

Han begärde först att få skicka en ersättare men blev nekad av domstolen och ansökte då om att vara med på videolänk men även den begäran avslogs. Då sjukanmälde han sig istället. Han lämnade in ett läkarintyg som domstolen misstänkte var falskt vilket ledde till att han anmäldes. Som en följd av det varnades han senare av Advokatsamfundets disciplinnämnd i augusti 2020.

Andra exempel på misskötsel är från ett tvistemål i Stockholms tingsrätt där han misskötte sig så allvarligt att han till slut avvisades som ombud i målet.

Hans uppträdande och agerande har lett till att han fått en mängd tillrättavisningar men fortsätt uppträda oansvarigt och slarvigt. vilket lett till att Örebro tingsrätt beslutade att han inte längre får vara offentlig försvarare vid Örebro tingsrätt till Göta hovrätt.. Motivet för beslutet är att Neo Barstedt Enligt domstolen gör allt för att undvika att uppträda ansvarsfullt och försökt på en mängd sätt kringgå regelverken.

Efter kritiken har Neo Bartstedt blivit utesluten ur advokatsamfundet.

Bröderna Fakhro driver en rad blufföretag

Tidningen Sydsvenskan har granskat bröderna Fakhro från Malmö som ligger bakom en rad blufföretag i Skåne med namn som Fastighetsköparna, Säljdinbiltilloss, Seniorhantverkarna, Beijersnickeri, Mitt trädgård, Måleriproffsen, Lomma Trädgård och Bosab.

Bolagen marknadsförs med välgjorda hemsidor och reklamblad med erbjudanden om gratis hembesök och rejäla rabatter.

Men för de intet ont anande kunderna  privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommuner – slutar det illa.

Det handlar om bröderna Ali, Malek, Mustafa, Nabil, Abed och Ibrahim Fakhro som under lång tid bedrivit kriminell verksamhet och blåst det svenska samhället och privatpersoner på pengar.

Bl.a har man med företagen Lomma Trädgård och Bosab lurat kommuner privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag på pengar.

I grunden handlar det om bedrägerier – man erbjuder en vara eller en tjänst i någon form som aldrig levereras eller utförs, eller så utförs tjänsten dåligt.

I Lomma Trädgård sitter Jörgen Johansson, (25) och Abir Fakhro, (27) i styrelsen. Bakom namnet Jörgen Johansson döljer sig dock just en av Fakhro-bröderna och det är samma namn som gamle ägaren av Lomma Trädgård har.

  • Trelleborgs kommun: Kommunen har mellan april 2020 och maj 2021 betalat 1,3 miljoner kronor till Lomma trädgård.
  • Helsingborg kommun: Mellan juli 2020 och maj 2021 har Helsingborg kommun betalat knappt 2,8 miljoner kronor till Lomma Trädgård.
  • Svedalahem: Mellan januari 2020 och maj 2021 har Svedalahem betalat över 6 miljoner kronor till Bosab.
  • MKB: Mellan 2019 och 2020 hann MKB betala ut över 2,6 miljoner kronor till Mitt trädgård innan de sade upp avtalet.

Det skulle inte förvåna mig om de knullar får också säger en källa som vill vara anonym.

Hen har också en hälsning till bröderna. Fuck you.