Delmon Haffo får sparken efter att ha kallat Annika Strandhäll för hora

M-tjänstemannen Delmon Haffo fick sparken efter att i en direktsänd webb-tv sändning kallat ministern Annika Strandhäll för hora.

– Det här är helt oacceptabelt. Tjänstemannen har fått lämna sin tjänst med omedelbar verkan, säger moderaternas partisekreterare Tomas Tobé.

Haffo har även meddelat att han lämnar alla sina politiska förtroendeuppdrag.

Carl Troilius, numera Carl Esbjörnsson sövde ner och våldtog patient

Carl Troilius blev känd för allmänheten genom sin medverkan i tv-serien ”Plastikkliniken” som följde honom i hans arbete. Carl Troilius dömdes 2007 mot sitt nekande till fyra års fängelse för grov våldtäkt efter att ha sövt ned och förgripit sig på en av sina kvinnliga patienter. Efter domen bytte han efternamn till släktnamnet Esbjörnsson. Carl släpptes ur fängelset 2010 och flyttade utomlands. Han har bl.a. verkat i dubai och arbetat i Frankrike under doktorstitel, trots avsaknaden av doktorsgrad eller läkarlegitimation.

Esbjörnson har arbetat som assistent åt den franska plastikkirurgen Catherine Bergeret-Galley. Men för patienter presenteras han som läkare och Carl Esbjörnson skyltar även med en doktorstitel på företaget Aesthetic Surgery Tutorings hemsida. ”Dr Esbjörnson” erbjuder utbildningar i plastikkirurgi och benämns som en av firmans ”international active senior plastic surgeons”.

Carl Esbjörnsson, f.d. Troilius har flera gånger försökt få tillbaka sin läkarlegitimation i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Socialstyrelsen har däremot ansett att det inte gått tillräckligt lång tid sedan hans brott och att förtroendet för honom som läkare är fortsatt lågt. Domstolarna har hittills gått på Socialstyrelsens linje, så sent som hösten 2013 nekades han prövningstillstånd av kammarrätten.

22 juni 2015, skickade Carl Esbjörnsson, f.d. Troilius via en advokatfirma in en ny ansökan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Där argumenterar han för att han varit verksam under 27 år ”utan anmärkningar” och att han är mycket ångerfull för den skada han åsamkat sin tidigare patient.

Han säger vidare att han mådde dåligt och befann sig i en mycket svår situation som påverkade hans omdöme när brottet begicks. Efter att ha genomgått behandling och avtjänat sitt straff är han nu en ny människa, står det i ansökan.

Det kommer ta flera månader innan HSAN fattar beslut i ärendet. Först ska inspektionen för vård och omsorg yttra sig, eftersom de har tagit över tillsynsansvaret efter Socialstyrelsen. Om de inte bifaller hans ansökan kommer han få möjlighet att yttra sig igen.

Det finns ingen fast tidsgräns för när en brottsdömd läkare som förlorat sin legitimation anses ha återvunnit förtroendet som läkare. Det prövas från fall till fall.

Sarchel Mohammad (C) kommunpolitiker i Växjö förskingrade skattepengar genom lotsföretag

AB Tolk & lots service i Sverige (Tolk & Lots AB) ägs och drivs av Matthias Saleh, 67 och kommunpolitikern Sarchel Mohammad, 47.
Företaget har under två år sammanlagt fått 13,2 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen för att ordna jobb åt nyanlända.

Sarchel Mohammad och MatthiasSaleh

SarchelMohammad _MatthiasSaleh

Det enda man lyckats åstadkomma är ett sexmånaders jobb och fyra tremånaders arbeten.
Istället har pengarna använts till att köpa bilar till företaget och muta de nyanlända med surfplattor för att knyta dem till sig och få ytterligare medel.

Bl.a. har man till företaget Tolk & Lots AB köpt tre Volvo SUV bilar – två XC60 och en XC90 till ett sammanlagt värde av 1,5 miljoner kronor. Alla tre är registrerade på företaget Tolk & Lots AB.

VD mattias Saleh erkänner öppat att man köpt datorer och Ipads för 1,6 miljoner kronor till de nyanlända deltagarna.
Motiveringen är att annars går de till konkurrenterna.

Han menar att flyktingarna är så medvetna om alla regler och förutom iPads vill de vill ha hälften av de pengar lotsföretagen får från Arbetsförmedlingen.

– De vill först och främst att vi ska hjälpa dem med att ta hit deras anhöriga till Sverige. Sen vill de ha bostäder, datorer och telefoner eller Ipads. Alla kräver datorer, de frågar till och med vilket märke de får. Det har varit så tidskrävande att vi inte haft tid över för att ordna några jobb.

Trots 360 registrerade klagomål och flera avstängningar av lotsar 2013 fortsatte Arbetsförmedlingen verksamheten.
Men trots att Arbetsförmedlingen var medveten om problemen så fortsatte de att betala ut ytterligare 758 miljoner kronor till lotsföretagen under 2014.
Klagomålen fortsatte under 2014 – totalt registrerades 432 ärenden hos myndigheten.

Även Riksrevisionsverkets rapport under sommaren 2014 visade på att systemet med lotsar var dyrt och ineffektivt.
En granskning visar att det bästa lotsföretaget fått 774 000 kronor per ordnat arbete längre än 6 månader – och det sämsta 19,8 miljoner. I snitt 2,5 miljoner per ordnat jobb längre än 6 månader.